Logo GGG
Pogoda na dziś:   oC   imieniny:   Henryka, Igi, Włodzimierza 15 Lipiec; godzina: 20:33 Zapraszamy do wypoczynku w gospodarstwach agrotyrystycznych zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pobyt w nich można zarezerwować: telefonicznie, e-mailem oraz w wybranych gospodarstwach na ich stronie klikając w zakładkę "Rezerwuj" lub poprzez "Panel rezerwacji" na stronie głównej, gdzie należy wybrać interesującą nas ofertę. - tanio, pewnie, bezpiecznie - WARTO. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Aktualności
Wyjaśnienie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie pandemii
2022-02-02 17:24:21

EP.NE.77.166.2022 Warszawa, dnia 24 stycznia 2022 r.

 

Pan

Wiesław Czerniec

Prezes Polskiej Federacji

Turystyki Wiejskiej

„Gospodarstwa Gościnne”

federacja@agroturystyka.pl

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

w odpowiedzi na pytanie: czy w sytuacji gdy właściciel agroturystyki okaże się zakażonym

COVID-19 i poinformuje o tym przyjeżdżających gości, to czy przyjazd powinien być

odwołany czy podpisane oświadczenie gości o pełnej świadomości sytuacji (wiedzy

o zakażeniu właściciela i ewentualnych tego konsekwencjach) zwalnia właściciela

z ewentualnej odpowiedzialności za zakażenia gościa w czasie pobytu w tym obiekcie,

informuję jak niżej.

Osoba, która uzyskała wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2, bez względu na

wykonywany zawód, jest obowiązana przebywać w izolacji w jednym określonym przez

siebie miejscu, w odosobnieniu od gości. Nie może w tym czasie kontaktować się z innymi

osobami, chyba że są to współmieszkańcy, którzy na co dzień z nią zamieszkują

w jednym gospodarstwie domowy. Osoby te pozostają wówczas w kwarantannie (chyba, że

są ozdrowieńcami, do 6 miesięcy wstecz lub są zaszczepione i uzyskały zwalniający wynik

ujemny). Indywidualne decyzje odnośnie ustalenia grona kontaktów z osobą zakażoną (osób

skierowanych do kwarantanny) leżą w gestii państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego właściwego dla miejsca izolacji osoby zakażonej.

W sytuacji gdy do gospodarstwa agroturystycznego, czy ośrodka wypoczynkowego

przybywają goście, możliwość ich przebywania tam jest uzależniona od organizacji danego

podmiotu. Istotne jest np., czy jest możliwość utrzymania zasad izolacji/ kwarantanny bez

kontaktu z gośćmi (np. odrębne domy, brak wspólnych korytarzy itp.). Ponieważ są to

kwestie szczegółowe, zależne indywidualnie, decyzje w zakresie wprowadzonych zasad

przeciwepidemicznych w danym obiekcie agroturystycznym powinny być podejmowane

także indywidualnie. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków na terenie

wynajmowanego obiektu spoczywa zawsze na przedsiębiorcy. Zatem w razie wątpliwości, co

do właściwego sposobu postępowania, można byłoby skonsultować zasady z właściwym dla

miejsca lokalizacji podmiotu państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Odnośnie natomiast odpowiedzialności przedsiębiorcy i ewentualnych roszczeń ze

strony gości w kwestii narażenia ich na chorobę w związku z pobytem w danym obiekcie

agroturystycznym, należy wskazać że zagadnienie to wykracza w całości poza kompetencje

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kwestia ta jest natomiast przedmiotem odpowiedzialności

cywilnej i karnej (rozstrzygana wyłącznie przed sądami cywilnymi lub karnymi), np. zgodnie

z rozdziałem XIII Kodeksu wykroczeń - Wykroczenia przeciwko zdrowiu, art. 116.

 

Z poważaniem

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Copyright © 2004-2013 Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 2013. Projekt i wykonanie: GGG i Mateusz Lenart