Logo GGG
Pogoda na dziś:   oC   imieniny:   Bazylego, Bernardyna, Krystyny 20 Maj; godzina: 19:42 Zapraszamy do wypoczynku w gospodarstwach agrotyrystycznych zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pobyt w nich można zarezerwować: telefonicznie, e-mailem oraz w wybranych gospodarstwach na ich stronie klikając w zakładkę "Rezerwuj" lub poprzez "Panel rezerwacji" na stronie głównej, gdzie należy wybrać interesującą nas ofertę. - tanio, pewnie, bezpiecznie - WARTO. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Aktualności
Realizacja projektu - Promocja gospodarstw agroturystycznych z Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby"
2011-06-06 13:28:44

Przedmiotem tego projektu jest  promocja oferty agroturystycznej, poszerzenie jej zakresu oraz modernizacja posiadanej strony internetowej.
W pakiecie z opracowaniem internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży ofert  gospodarstw agroturystycznych z terenu działania LGD Dolina Raby  oraz  z wydaniem katalogu promującego atrakcje turystyczne regionu i ofertę agroturystyczną  oraz jego dystrybucją na targach turystycznych będzie kompletnym działaniem promocyjnym.
Projekt ten będzie składał się z :
 1 . Wyszukania gospodarstw chętnych do udziału w programie, które będą objęte programem szkoleń przygotowujących do uczestnictwa w projekcie.
Rekrutacja uczestników szkoleń będzie dokonana na podstawie  zgłoszeń chętnych do uczestniczenia w programie.
Udział w  szkoleniach będzie  miał charakter otwarty . Jest jednak ze względu na przyjętą dziedzinę działalności  ukierunkowany do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności  agroturystycznej.
Do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane  w pierwszej kolejności gospodarstwa spełniające wymogi  wynikające z ustawy o usługach turystycznych  i spełniające  minimalne wymogi wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. Warunkiem koniecznym będzie również posiadanie komputera, dostępu do Internetu jak również posiadanie aktywnego telefonu komórkowego.
2.  Zebrania i opracowania potrzebnych do przygotowania promocji danych o gospodarstwach oraz pozyskanie               niezbędnych informacji dla systemu rezerwacji miejsc noclegowych.
3.  Wykonania i opracowania dokumentacji zdjęciowej dla ofert gospodarstw uczestniczących w projekcie.
4.  Opracowania programu komputerowego do internetowej rezerwacji kwater i sprzedaży oferty agroturystycznej,
5.  Modernizacji posiadanych stron internetowych na portalu www.agroturystyka-ggg.pl dla potrzeb opracowania internetowego programu rezerwacji miejsc noclegowych  oraz założenie nowych dla gospodarstw przystępujących do projektu, 
6.  Przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu z zakresu obsługi komputera w zakresie niezbędnym do obsługi wykonanego programu w dwóch etapach : podstawowym /dla osób słabo obsługujących komputer - I etap/  i zaawansowanym - dla  uczestników I etapu i osób z niezbędną wiedzą w obsłudze programu.   
Szkolenie będą prowadziły osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym przedstawiciele wykonawcy programu..
Szkolenie komputerowe w pierwszym etapie będzie prowadził trener wyjaśniający podstawowe tajniki komputera.
W drugim etapie autor programu do internetowej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych – szkolenie dla właścicieli gospodarstw zakwalifikowanych do programu.
7.  Przygotowania i opracowania ofert do wydania informatora agroturystycznego promującego gospodarstwa agroturystyczne uczestniczące w projekcie oraz ich ofertę agroturystyczną.
8.  Przeprowadzenia 2 szkoleń: pierwsze szkolenie na temat korzyści płynących z podnoszenia jakości świadczonych usług agroturystycznych oraz drugie na temat promocji i opracowania produktu regionalnego.
9.  Druku Informatora w ilości 2000 sztuk - przyjęta ilość pozwoli na skuteczną promocję a jednocześnie nie spowoduje jego dezaktualizacji w procesie jego dystrybucji na targach i imprezach promujących ten produkt.
10. Nawiązania współpracy Kół Terenowych Stowarzyszenia GGG z Gminami i udział w promocji oferty turystycznej i         agroturystycznej w wybranych ogólnopolskich targach agroturystycznych.
Udział w targach jest doskonałym i sprawdzonym sposobem zaistnienia na rynku usług agroturystycznych i najstarszym znanym sposobem promocji produktu. Stąd też udział w targach wydaje nam się stanowić,  że oferta promocji regionu LDG Dolina Raby będzie promocją kompletną  i jednocześnie będzie spełniać założone cele.

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w projekcie . Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie na nr : 601 495 734 lub e- mailem : at.ggg@interia.pl

Koordynator projektu : Leopold Grabowski

 

Copyright © 2004-2013 Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 2013. Projekt i wykonanie: GGG i Mateusz Lenart